AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong công cuộc xây dựng và phát triển, BANDAI VIỆT NAM luôn coi nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu – là nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho mỗi công nhân viên môi trường làm việc sạch sẽ, các thiết bị và dây chuyền máy móc đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

                              Hình ảnh cán bộ công nhân viên BANDAI VIỆT NAM đang làm việc

 Nơi làm việc luôn được trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp như: thuốc, bông băng, băng ca.

                                                            Hình ảnh phòng y tế tại công ty

Hàng năm, công ty luôn tổ chức đào tạo và huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao động cho toàn bộ công nhân viên

                                              Đào tạo và huấn luyến An toàn vệ sinh lao động

                                                         Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở

                                                     Tiêm phòng vaccine Covid-19

Ngoài ra hàng năm công ty tổ chức khám định kỳ, kiểm tra sức khỏe để giúp cho cán bộ công nhân viên nhận biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, nâng cao ý thức chăm sóc, tăng cường sức khỏe tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành tốt công việc và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc khám sức khỏe định kỳ còn giúp Ban lãnh đạo đánh giá được mức độ tương quan giữa sức khỏe và yêu cầu công việc để đưa ra những chính sách điều chỉnh hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích cho cả người lao động cũng như doanh nghiệp.

                                   Hình ảnh cán bộ công nhân khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Đối tác

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand