breadcrumb
TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu luôn là vấn đề nan giải và đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của mọi quốc gia, mọi tổ chức và mọi cá nhân. Là một nhà sản xuất, BANDAI VIỆT NAM luôn phấn đấu xây dựng một môi trường sản xuất và làm việc xanh - sạch nhằm giảm thiểu tối đa các loại chất thải ra môi trường xung quanh.

1. Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

(Ảnh sưu tầm)

ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Chúng tôi đã và đang duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015. Việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế là lời cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp tích cực bảo vệ mội trường.

2. Hệ thống xử lý chất thải

Ý thức được trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, BANDAI VIỆT NAM đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

3.Hệ thống phụ trợ

Để đảm bảo nhà máy luôn vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững, BANDAI VIỆT NAM đã đầu tư bài bản, đồng bộ các công trình phụ trợ như hệ thống cấp nước, hệ thống trạm điện, trạm gas, hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy tự động. Điều này đã góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trạm điện

Trạm ga

Phòng máy bơm phục vụ hệ thống PCCC tự động

Đối tác

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand