breadcrumb
TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

1. Chính sách đối với người lao động

Tại BANDAI VIỆT NAM, tất cả lao động không phân biệt giới tính, trình độ, tuổi tác…đều được đối xử công bằng, được tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm việc, cống hiến, đề bạt tương xứng với thành quả đạt được thông qua các chế độ, chính sách đối với người lao động do Nhà nước quy định. Đời sống cán bộ công nhân viên luôn được được quan tâm đúng mức. 

BANDAI VIỆT NAM luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và tạo sự gắn kết giữa các thành viên – tạo nền tảng cho sự phát triển vững chắc của công ty. 

Người lao động luôn được làm trong môi trường công bằng, được Ban giám đốc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của công ty không thể không kể đến sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ của Chính quyền và nhân dân địa phương. Vì vậy trách nhiệm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thu hút giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà là những tiêu chí quan trọng của BANDAI VIỆT NAM bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

BANDAI VIỆT NAM đồng hành & đóng góp vào những hoạt động của UBMTTQ tỉnh Hoà Bình

Bandai Việt nam chung tay vì cộng đồng: tặng quà cho các cháu ở vùng cao

Công nhân viên công ty hưởng ứng phong trào Hiến máu cứu người.

Phát triển bền vững, không chỉ quan tâm đến lợi ích doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, môi trường là định hướng lâu dài của Công ty TNHH BANDAI VIỆT NAM.

Đối tác

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand