breadcrumb

LIÊN HỆ

KCN Bờ Trái Sông Đà, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình

0084-2183-855445

vietnam2@bandai-wh.com

LIÊN HỆ

Các trường bắt buộc không được để trống

Gửi yêu cầu