breadcrumb
Tầm nhìn & sứ mệnh

“Viet Nam Bandai - Tiến bước bn vng cùng toàn cầu hoá

  • Sản xuất, chế tạo và cung ứng các sản phẩm chất lượng cao, thoả mãn yêu cầu của khách hàng.
  • Tạo ra, và gia tăng các lợi ích, phúc lợi cho người lao động qua thời gian.
  • Luôn luôn cải tiến để hướng tới môi trường làm việc hiện đại hoá
  • Phát triển bền vững song song với bảo vệ môi trường và đóng góp giá trị cộng đồng.

Giá tr ct lõi

Cht lượng / Tn tâm / Sáng to & Thích ng nhanh / Sc mnh kết ni / Uy tín Nim tin 

  • Cht lượng: Cam kết sản phẩm dich vụ chất lượng cao và luôn nỗ lực để làm tốt hơn những gì đã cam kết.
  • Tn tâm: Luôn làm việc bằng tất cả tâm huyết, tôn trọng và có trách nhiệm.
  • Sáng to & thích ng nhanh: Không ngừng học hỏi, cải tiến, tạo ra những giá trị, giải pháp mới và thích ứng nhanh với mọi sự thay đổi.
  • Sc mnh kết ni: Kết nối đồng hành, thành công chia sẻ. Mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong một tập thể gắn kết chặt chẽ.
  • Uy tín -  Nim tin: Uy tín của chúng tôi đối với khách hàng, đối tác và Niềm tin của họ dành cho chúng tôi là tài sản quý giá mà KIMSEN luôn gìn giữ và phát huy.

 

Đối tác

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand