CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Công Ty TNHH BANDAi Việt NAm đã được Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert thuộc Tổng cục Đo Lường Chất Lượng Việt Nam cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và Trung tâm Chứng Nhận DQS cấp chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949 cho lĩnh vực Gia công lắp ráp Cụm dây dẫn điện.

Sản phẩm công ty gia công không những đáp ứng được các tiêu chuẩn ISO mà còn thoả mãn tất cả các yêu cầu của khách hàng. Cung cấp đến khách hàng những sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn, thân thiện với môi trường.

1. Tiểu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình. Công ty TNHH BANDAI VIỆT NAM từ khi thành lập đã luôn chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và đảm bảo chất lượng các sản phẩm. Chính vì thế công ty đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 từ năm 2004 đến nay một cách hiệu quả để tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng của mình.

2. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp. Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, ISO 14001:2015 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

Trong hoạt động kinh doanh của mình công ty luôn luôn quan tâm đến khía cạnh môi trường và xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và người lao động. Công ty đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 từ năm 2005 đến nay để duy trì một môi trường làm việc Xanh, Sạch, Đẹp, Thân thiện với môi trưòng

3. Tiêu chuẩn ISO / TS 16949

Công ty TNHH BANDAI VIỆT NAM là công ty chuyên gia công cung cấp các cụm dây dẫn điện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Công ty đã nhận được chúng nhận ISO/ TS 16949 từ năm 2018 đến nay, và tiêu chuẩn ISO / TS 16949 là tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho các nhà cung cấp trong lĩnh vực công nghiệp này. Tiêu chuẩn ISO / TS 16949  được phát triển bởi một nhóm làm việc chung, Hiệp hội ô tô thế giới (IATF), với mục tiêu cải thiện cả năng lực chất lượng và toàn bộ quy trình chứng nhận tron

 

 

 

 

Đối tác

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand